Er wordt op allerlei manieren zorgvuldig omgegaan met informatie over de bewoners. Dat varieert van informatie in de bewonersadministratie, geschreven rapportages, werklijstjes tot mondelinge boodschappen en informatie tussen medewerkers. Daarnaast hebben we een eigen AVG-functionaris.

Ons privacyregelement kunt u hier bekijken.

Ons privacybeleid kunt u hier bekijken.