Missie

Binnen de zorg zien we de afgelopen tijd een verschuiving plaatsvinden die niet altijd ten goede komt voor de oudere wordende mens binnen onze maatschappij. Er is vaak weinig tijd voor de mensen die zorg nodig hebben en in een verpleeghuis wonen of thuiszorg krijgen. Er vallen veel oudere mensen met somatische, dan wel psychogeriatrische klachten tussen wal en schip. Organisaties zijn vaak log en groot en het personeel is de afgelopen jaren voor een groot deel wegbezuinigd en de verpleeghuizen zijn geminimaliseerd. Thuis wonen is voor deze groep niet veilig omdat ze ernstig dementerend zijn, daarnaast kan gedragsproblematiek voorkomen of mensen hebben veel somatische zorg nodig en dit kan de thuiszorg niet altijd bieden. Bij Kasteel Bruinhorst willen we dat graag anders doen. Als kleinschalige organisatie bieden wij warme en belevingsgerichte zorg welke is afgestemd op de individuele wensen en behoeften van onze bewoners. Familie is altijd welkom en laagdrempelig betrokken bij de zorg van hun naaste. Daarnaast is de clientenraad en de raad van commissarissen betrokken bij de te nemen besluiten en geeft advies waar nodig.  

Visie 

Bewoners hebben het recht om het leven, dat ze tot nu toe hebben geleid, zoveel mogelijk op hun eigen wijze voort te zetten. De woon- en leefomgeving moet dan ook zoveel mogelijk ondersteunend zijn aan de behoeften en leefstijl van de bewoner.
Bewoners leven in hun “eigen” huis, hun eigen kamer. De overige ruimtes zijn voor algemeen gebruik voor de bewoners en of ruimtes voor de zorg- en dienstverleners. 

Feitelijk is het huis van de bewoners en dienen wij als medewerkers ons als gasten te gedragen. De woon- en leefomgeving moet zoveel mogelijk ingericht zijn op wat bewoners zinvol en ondersteunend vinden. Niet alleen tot betrekking tot de aanleiding maar ook betreffende de activiteiten en het tijdstip waarop ze worden georganiseerd. Eigenlijk kan Kasteel Bruinhorst gezien worden als een buurtje waarin een sfeer van geborgenheid en veiligheid heerst.

Doelstelling


Bij woonzorgvoorziening Kasteel Bruinhorst bieden we professionele verpleegzorg en begeleiding op hoog niveau. Dat wil zeggen dat wij alle zorgzwaartes aankunnen en cliënten zorg ontvangen van A tot Z. Mensen kunnen bij ons verblijven en verpleegd worden tot in de laatste fase van hun leven. Wij bieden kleinschaligheid aan vanuit het principe “veilig en nabij in de wijk”. Wonen en zorg, betrouwbaar en veilig en dichtbij de mens. Kleinschalig wonen is eigenlijk niet meer dan een middel om een achterliggend doel te bereiken. Behoudt van levens- en woonkwaliteit voor mensen met een beperking. Een vorm die het mogelijk maakt dat bewoners aansluiting vinden op de eigen leefstijl, dagindeling, personen en activiteiten waar men vertrouwd mee was.

Kasteel Bruinhorst: gepersonaliseerde zorg op maat.